ขอให้สถานศึกษารกอกข้อมูลในระบบตามแบบจัดเก็บข้อมูล| 2020 

ขอให้สถานศึกษารกอกข้อมูลในระบบตามแบบจัดเก็บข้อมูล

 

ขอให้สถานศึกษารกอกข้อมูลในระบบตามแบบจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ของผู้สำเร็จการศึกษาสายอาชีพในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่ EEC 
หมดเขตวันที่ 8 พ.ย.61 นี้

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

 

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ