พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนล่าง| 448 

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

 

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง (NEC-TVET Career Center : NEC) ที่วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์และมอบนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้ประกอบการในนครสวรรค์ เข้าร่วมว่า รัฐบาลมีนโยบายให้มีการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในประเทศ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ สั่งการให้ สอศ.จัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ 17 ศูนย์จัดตั้งศูนย์ฯครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบันจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว 6 ศูนย์ ซึ่งศูนย์ NEC ภาคเหนือตอนล่าง ถือเป็นแห่งที่ 7 การดำเนินงานครอบคลุมกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี

 

ข่าวจาก https://sktcpl.ac.th/กิจกรรมต่างๆของวิทยาลั/nec-tvet/

 

 

เอกสารแนบ