ภาคใต้

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ภาคใต้

พื้นที่ สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ
อ่าวไทย
 1. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
  เลขที่ 143 ถนนดอนนก ตำบลตลาด
  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ : 077 272 168
  โทรสาร : 077 272 168
  Website : www.srtc.ac.th
 1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. จังหวัดสงขลา
 3. จังหวัดพัทลุง
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. จังหวัดชุมพร
อันดามัน
 1. วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
  ถนนเยาวราช ตำบล ตลาดใหญ่
  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ : 076 211 343
  โทรสาร : 076 2127 29
  Website : www.ptc.ac.th
 1. จังหวัดภูเก็ต
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดตรัง
 4. จังหวัดพังงา
 5. จังหวัดระนอง
 6. จังหวัดสตูล