ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ
ตอนบน 1
 1. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
  เลขที่ 5 ถนนเเจ้งสนิท ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ : 0 4524 0577
  โทรสาร : 0 4524 0576
  Website : www.neec-vec.com
 1. จังหวัดอุดรธานี
 2. จังหวัดบึงกาฬ
 3. จังหวัดเลย
 4. จังหวัดหนองบัวลำภู
 5. จังหวัดหนองคาย
ตอนบน 2
 1. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  เลขที่ 219 ถนนนิตโย ถนนรถยนต์ สกลฯ-อุดร ฯ
  บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม
  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
  โทรศัพท์ : 0 4297 0165
  โทรสาร : 0 4297 0204
  Website : www.techsakon.ac.th
 1. จังหวัดสกลนคร
 2. จังหวัดนครพนม
 3. จังหวัดมุกดาหาร
ตอนกลาง
 1. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  เลขที่ 1 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
  โทรศัพท์ : 062 134 4519
  โทรสาร : 0 4351 1289
  Website : www.neec-vec.com
 1. จังหวัดร้อยเอ็ด
 2. จังหวัดขอนแก่น
 3. จังหวัดมหาสารคาม
 4. จังหวัดกาฬสินธุ์
ตอนล่าง 1
 1. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  เลขที่ 508 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทรศัพท์ : 0 4424 2002
  โทรสาร : 0 4425 4950
  Website : www.ntc.ac.th
 1. จังหวัดนครราชสีมา
 2. จังหวัดชัยภูมิ
 3. จังหวัดบุรีรัมย์
 4. จังหวัดสุรินทร์
ตอนล่าง 2
 1. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  เลขที่ 5 ถนนเเจ้งสนิท ตำบลในเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ : 045 255 047
  โทรสาร : 045 240 576
  Website : www.utc.ac.th
 1. จังหวัดอุบลราชธานี
 2. จังหวัดศรีสะเกษ
 3. จังหวัดอำนาจเจริญ
 4. จังหวัดยโสธร