ภาคกลาง

ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ภาคกลาง

พื้นที่ สถานที่ตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร
 1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
  เลขที่ 57 ถนนสีหบุรานุกิจ ตำบลมีนบุรี
  อำเภอมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
  โทรศัพท์ : 0 2517 2041
  โทรสาร : 0 2517 2046
  Website : www.minburi.ac.th
 1. กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
  เลขที่ 336 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  โทรศัพท์ : 0 2323 9009
  โทรสาร : 0 2323 9010
  Website : www.sptc.ac.th
 1. จังหวัดสมุทรปราการ
 2. จังหวัดปทุมธานี
 3. จังหวัดนนทบุรี
 4. จังหวัดนครปฐม
ตอนบน
 1. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  เลขที่ 424 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
  โทรศัพท์ : 0 3621 1122
  โทรสาร : 0 3621 2096
  Website : www.sbt.ac.th
 1. จังหวัดสระบุรี
 2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 3. จังหวัดลพบุรี
 4. จังหวัดสิงห์บุรี
 5. จังหวัดชัยนาท
 6. จังหวัดอ่างทอง
ตอนล่าง 1 และ ตอนล่าง 2
 1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  เลขที่ 433 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง
  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
  โทรศัพท์ : 0 3233 7228
  โทรสาร : 0 3233 7477
  Website : www.rtc.ac.th
 1. จังหวัดราชบุรี
 2. จังหวัดกาญจนบุรี
 3. จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. จังหวัดเพชรบุรี
 5. จังหวัดสมุทรสาคร
 6. จังหวัดสมุทรสงคราม
 7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์